AZ IMEX

ZAKRES I WARUNKI GWARANCJI

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na zakupiony Produkt na okres 12 miesięcy liczonych od dnia wydania Produktu Klientowi.

3. Klient jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu Produktu sprawdzić jego jakość.

4. Usterki i wady ujawnione w Towarze w okresie gwarancji usuwane będą przez Sprzedawcę (wedle wyboru Sprzedawcy) poprzez:

a. zwrot zapłaconej ceny za towar albo

b. wymianę towaru bądź jego naprawę,

c. ewentualnie poprzez zapewnienie innych usług.

5. Naprawa gwarancyjna w zakresie stwierdzonych wad lub usterek/wymiana towaru/zwrot zapłaconej ceny za towar zostanie wykonana przez Sprzedawcę, wedle jego wyboru, niezwłocznie jednak najpóźniej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia przeszkód w rozpatrzeniu reklamacji gwarancyjnej w terminie podanym powyżej, nieprzewidzianych i niezależnych od Sprzedawcy, termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.

6. O wystąpieniu wad/usterek w Produkcie Klient powiadomi Sprzedawcę drogą mailową na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres: AZ IMEX sp. z o.o. ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa, podając jednocześnie szczegółowy opis i rodzaj stwierdzonej wady/usterki na formularzu reklamacyjnym dostępnym pod adresem: https://azimex.com.pl/pdf/formularz-reklamacyjny.pdf​.

7. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5 i 6. powyżej będzie każdorazowo przez Sprzedawcę potwierdzane drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku braku dostarczenia Sprzedawcy formularza reklamacyjnego opisującego wadę/usterkę, powyższe spowoduje wstrzymanie procesu reklamacji gwarancyjnej do czasu otrzymania ww. dokumentu.

8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej przez Sprzedawcę jest dostarczenie przez Klienta Produktu kompletnego (w oryginalnym opakowaniu) wraz z dowodem zakupu. W przypadku dostarczenia niekompletnego Towaru, ryzyko uszkodzenia Towaru w czasie transportu ponosi Klient.

9. Klient utraci gwarancję w przypadku:

a) gdy Produkt uległ uszkodzeniu mechanicznemu bądź uszkodzeniu w wyniku działań czynników zewnętrznych;

b) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru, niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku samodzielnej naprawy przez Kupującego lub przez osoby trzecie;

c) uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia.

10. Fakt usunięcia wady/usterki poprzez dokonanie naprawy gwarancyjnej każdorazowo zostanie potwierdzony w sporządzonym przez Sprzedawcę protokole, zawierającym co najmniej:

a) datę zgłoszenia wady/usterki;

b) rodzaj wady/usterki;

c) datę rozpoczęcia i zakończenia usługi naprawy gwarancyjnej.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej Klient pokrywa koszty sprawdzenia Towaru przez Sprzedawcę oraz koszty transportu towaru do Klienta.

12. Koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy oraz koszty odesłania Towaru do Kupującego pokrywa Klient.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj